KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Jul 29, 2019 Napisał: admin2

Działania z policją

Strażnicy z Posterunku PSR w Jeleniej Górze wspólnie z policjantami z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu oraz przy udziale strażników SSR w dniach 27 i 28.07.2019 roku, przeprowadzili działania prewencyjne na zbiornikach zaporowych: jeziorze Bukówka, jeziorze Pilchowickim, jeziorze Złotnickim i Leśniańskim.

Podczas kontroli zwracano uwagę na bezpieczeństwo osób poruszających się środkami pływającymi a w szczególności, czy jednostki są wyposażone w sprzęt ratujący życie zgodnie wytycznymi zawartymi w ustawie o żegludze śródlądowej. Ujawniono wiele nieprawidłowości: brak podstawowego sprzętu tj. kamizelek ratunkowych, gaśnicy proszkowej przy używaniu silników spalinowych, brak uprawnień osób kierujących łodzią oraz używanie silników niedopuszczonych na danym zbiorniku wodnym. Policjanci wszystkie nieprawidłowości kończyli postępowaniem mandatowym. Sprawdzano również uprawnienia do amatorskiego połowu ryb oraz funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem osób zażywających kąpieli wodnych usytuowanych przy ośrodkach wypoczynkowych.
Działania takie również odbyły się na terenie powiatu wołowskiego o których przeczytać możecie TUTAJ.