KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Sep 24, 2019 Napisał: admin2

Kontrola łodzi

W ostatnich dniach miesiąca września strażnicy PSR zwracają szczególną uwagę na osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb ze środków pływających. Wędkarze przeważnie polują na ryby drapieżne.

Nad Zalewem Topola, strażnicy PSR z Doboszowic zauważyli łódź, a w niej dwie osoby. Obydwaj wędkowali  na spinning i co jakiś czas wyciągali ryby z wody. Następnie było widać jak chowają je w łodzi. Po 4 godzinnej obserwacji,  strażnicy udali się w miejsce, gdzie łódź dobiła do brzegu. Podczas kontroli obydwaj mężczyźni twierdzili, że nie mają żadnych ryb, ponieważ nic nie brało. Po sprawdzeniu środka pływającego okazało się, że posiadają 8 sztuk sandacza. Kilka z nich było o wymiarach ochronnych. Wędkarze również nie  prowadzili rejestrów amatorskiego połowu ryb.  Zostali ukarani przez funkcjonariuszy mandatami karnymi w wysokości 500,00 zł.