KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Budżet

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2018 rok

BILANS 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2018

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 10.05.2019
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra